Obec Všechovice
Všechovice

Informace pro stavebníky v obci

Stavebník musí respektovat Územní plán obce Všechovice

 http://www.tisnov.cz/obec-vsechovice

  • novostavba RD musí být napojena na plyn, veřejný vodovodní řád a splaškovou kanalizaci dle schválené projektové dokumentace. Napojení RD na tyto sítě proběhne podle regulí jednotlivých provozovatelů. Provozovatel vodovodního řadu je AQUATIC Blansko, provozovatelem splaškové kanalizace je Obec Všechovice, provozovatel plynu GasNet.
  • novostavba RD musí být napojena na splaškovou kanalizaci dle schválené projektové dokumentace. Napojení na splaškovou kanalizaci musí být provedeno do příslušné odbočky, navrtávka není povolena. Pouze v případě, že odbočka není dosažitelná, bude navrtávka provedena, po schválení projektové dokumentace, odbornou firmou. Před zásypem musí být pořízena fotodokumentace a provedena odborná kontrola pověřeným pracovníkem obce Ing. Gottwaldem. Bez příslušné fotodokumentace a protokolu odpovědné osoby obec neumožní kolaudaci stavby
  • po zahájení užívání stavby je stavebník povinen do 14 dní uzavřít s obcí Všechovice Smlouvu o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
  • pro uložení inženýrských sítí přes obecní komunikaci budou stavebníkovi umožněny překopy za podmínky uvedení komunikace do původního nebo kvalitnějšího stavu. Pokud nebude komunikace po překopech opravená, obec neumožní kolaudaci stavby
  • souhlas na připojení na vodu, k plynu a ke splaškové kanalizaci bude stavebníkovi vydán po uhrazení poplatku stanoveného obecně závaznou vyhláškou, ve výši platné ke dni kolaudace splaškové kanalizace
  • plot u obecního pozemku bude maximálně 80 cm vysoký ve vyzdění a musí být členěný mezi jednotlivými částmi dřevěné nebo jiné výplňové plochy bude zachována mezera min. 30 mm, maximální šíře jednotlivých části výplňové plochy bude 120 mm
  • pozemní úpravy na pozemku stavebníka musí v hranici se sousedními pozemky navazovat výškově 
  • stavebník je povinen dodržet stavební čáru a všechny charakteristiky rodinného domu
  • předložené v projektu s důrazem na tvar a sklon střechy, vč. skladby střešní krytiny pálená nebo betonová taška a vnějšího pláště stavby a výškových poměrů a respektovat charakter zástavby, výškovou a objemovou strukturu okolní zástavby, zastavitelnost stavebního pozemku může být max. 30 %.

KONTAKTY

Adresa: Všechovice 32
            666 03 Tišnov 3

Telefon: 549 424 192
E-mail: obec@vsechovice.cz
Identifikátor datové schránky:
8m8a24b
IČ: 00366072
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
30322641/0100
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. David Lacina
tel.: 605 851 345
email: gdpr@dsotisnovsko.cz

Úřední hodiny
Úterý: 17:00 - 18:00 hod
Čtvrtek: 09:00 - 10:00 hod

Knihovna
Pondělí: 17:00 - 18:00 hod
web: http://knihovna.vsechovice.cz

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.