Obec Všechovice
Všechovice

Platné vyhlášky

zveřejnění OZV 2/2023 

OZV 2/2023 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství Všechovice 

zveřejnění OZV 1/2023 

OZV 1/2023 místní poplatek ze psů Všechovice 

- č.2/2017 - OZV, kterou se mění OZV obce Všechovice č.1/2016 o místním poplatku za 
                   zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu
                   nebo kanalizace OZV č. 2/2017

- č.1/2017 - OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a
                   mateřské školy OZV 1/2017

- č.1/2016 - OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
                   připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace OZV 1/2016

- č.1/2013 - Nařízení obce Všechovice, kterým se vydává tržní řád obce (nařízení)

- č. 1/2010 - OZV, kterou se vydává Požární řád obce (vyhláška)
 

 

Povinně zveřejňované informace

Od 1. 1. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů v částce 39. Tento zákon upravuje informační povinnost státních orgánů i orgánů územní samosprávy vůči fyzickým i právnickým osobám. Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti, s výjimkou informací, které nebudou poskytovány:
§ 7 zák. – ochrana utajovaných skutečností
§ 8 zák. – ochrana osobnosti a soukromí
§ 9 zák. – ochrana obchodního tajemství s výjimkou § 9 odst. 2
§ 10 zák.– ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
§ 11 zák.– další omezení práva na informace


Jak získat příslušné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se poskytují žadatelům zveřejněním nebo na základě žádosti sdělením. K poskytování informací dle výše uvedeného zákona je oprávněn pracovník OÚ Všechovice, který vykonává příslušnou agendu, případně starosta nebo místostarosta obce.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

KONTAKTY

Adresa: Všechovice 32
            666 03 Tišnov 3

Telefon: 549 424 192
E-mail: obec@vsechovice.cz
Identifikátor datové schránky:
8m8a24b
IČ: 00366072
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
30322641/0100
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. David Lacina
tel.: 605 851 345
email: gdpr@dsotisnovsko.cz

Úřední hodiny
Úterý: 17:00 - 18:00 hod
Čtvrtek: 09:00 - 10:00 hod

Knihovna
Pondělí: 17:00 - 18:00 hod
web: http://knihovna.vsechovice.cz

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.